ОГОЛОШЕННЯ

Прийом документів до першого класу Хмельницької ССЗШ № 1 буде здійснюватися з  2 березня по 29 травня 2020 року для дітей, які проживають на закріпленій за школою території.

Для бажаючих навчатись у ССЗШ № 1 з інших мікрорайонів заяви будуть прийматися з 1 по 15 червня 2020 року за наявності вільних місць.

Адміністрація ССЗШ № 1

Мікрорайон Хмельницької ССЗШ № 1

№ з/п Повна назва вулиці Номери будинків
  прв. Гречанський Усі будинки
  прв. Ламаний Усі будинки
  прв. Йосипа Лапушкіна Усі будинки
  вул. Паркова Усі будинки
  вул. Плоска Усі будинки
  прв. Плоский Усі будинки
  вул. Подільська   Від вул. Кам’янецької до вул. Шестакова усі будинки
  вул. Староміська Від вул. Кам’янецької до парку
  вул. Проскурівського підпілля Від вул. Кам’янецької до р. Плоска парні номери
  прв. Проскурівського підпілля Усі будинки
  прз. Проскурівського підпілля Усі будинки
  прв. Рибацький Усі будинки  
  прв. Човновий Усі будинки
  вул. Шестакова Усі будинки
  прв. Шестакова Усі будинки
вул. Вайсера Усі будинки

Для зарахування до нашого закладу необхідно подати наступні документи:

1. Копію свідоцтва про народження дитини.

2. Оригінал медичної довідки за формою № 086-1/о, завірений державною медичною установою. «Карта профілактичних щеплень» за формою № 063/о.

3. Документ, що підтверджує наявність права на першочергове зарахування:

– проживання на території обслуговування школи;

– роботу одного з батьків в школі;

– навчання у школі рідного брата чи сестри.

4. Заяву встановленого зразка та згоду на обробку персональних даних (пише в закладі один з батьків).

НАКАЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 21.10.2019 року                    Хмельницький                       № 192

Про забезпечення доступності

для здобуття загальної середньої освіти

та формування контингенту учнів

закладів загальної середньої освіти міста

на 2020/2021 навчальний рік

Керуючись Законами  України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування»,  Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року № 367, наказом Міністерства освіти і науки України від 08.05.2019 року № 621 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 762», постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів»,  Положенням про Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради, з метою забезпечення територіальної доступності для здобуття початкової та базової загальної середньої освіти в закладах, що найбільш наближені до місця проживання здобувачів освіти м. Хмельницького,

НАКАЗУЮ:

 1. Закріпити  територію   обслуговування   за   закладами  загальної  середньої  освіти комунальної форми власності Хмельницької міської ради згідно з додатком. (додається)
 • Визначити дату початку приймання заяв про зарахування дітей до першого та п’ятого класів закладів загальної середньої освіти міста на 2020/2021 навчальний рік – 01 березня 2020 року.
 • Відділу  загальної  середньої  освіти  та  виховної  роботи Департаменту освіти та науки (Бакалюк Н.М.):
  •  Вжити заходів щодо забезпечення доступності для здобуття початкової та базової загальної середньої освіти дітьми шкільного віку, які проживають на території міста.
  •  Здійснювати планування мережі та контингенту учнів закладів загальної середньої освіти з урахуванням територіальних особливостей і території обслуговування закладів загальної середньої освіти міста Хмельницького.
  •  Проводити аналіз статистичних даних, отриманих шляхом обробки деперсоніфікованої інформації про здобувачів освіти, для оптимізації контингенту учнів закладів загальної середньої освіти відповідно до проектної  потужності закладів.
 • Керівникам закладів загальної середньої освіти:
  •  Здійснити прийом заяв про зарахування дітей до першого та п’ятого класів закладів загальної середньої освіти міста на 2020/2021 навчальний рік до 31 травня 2020 року, про зарахування до 10 класу до 15 червня 2020 року.
  •  Зарахувати до першого та п’ятого класів (в тому числі шляхом переведення до нього учнів 4 класу) усіх дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також дітей, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників закладу освіти, чи випускниками дошкільного та початкового підрозділу закладу освіти (у разі їх наявності) до 01 червня 2020 року (включно).
  •  Зарахувати до 10 класу випускників 9 класу закладу освіти до 15 червня 2020 року (включно) з дотриманням Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти та Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу.
  • Зарахувати до першого та п’ятого класів у разі наявності вільних місць до 15 червня 2020 року, після 15 червня 2020 року до 10 класу дітей, які не проживають на території обслуговування та не є випускниками структурних підрозділів закладу, з дотриманням вимог Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти та Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу.
  •  Забезпечити організацію освітнього процесу з дотриманням вимог законодавства щодо доступності, обов’язковості та законних інтересів здобувачів загальної середньої освіти.
  •  Здійснювати планування мережі класів та контингенту учнів на 2020/2021 навчальний рік з урахуванням території обслуговування закладу освіти.
  • Оприлюднювати інформацію про спроможність і закріплену територію обслуговування, кількість учнів та наявність вільних місць на веб-сайті закладу освіти згідно зі ст. 30 Закону України «Про освіту», пунктом 7 розділу 1 Порядку.

5.   Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В. о. директора Департаменту                                                                                             С. Губай

Н. Бакалюк

Н. Крук